Dalam Gerakan  ilmu, tentunya akan mempunyai implikasi transformatif sosial untuk perubahan. Dalam paradigma pelajar berkemajuan, perubahan ke arah kemajuan akan ditujukan untuk individu maupun sosial.
 
1.       Transformasi Individual
Transformasi individual merupakan transformasi pada ranah kejiwaan, yang menyangkut pikiran dan perasaan. Sebagaimana basis etika paradigma pelajar berkemajuan adalah penghayatan. Penghayatan ini berlangsung pada tataran individual. Oleh karena itu, gerakan ilmu tentunya punya effek  pada tataran individual.
2.       Transformasi Kolektif
Transformasi kolektif diawali dari tataran ide, pandangan hidup, yang kemudian mewujud menjadi etika gerakan pelajar berkemajuan. Transformasi dari individu pelajar harus mampu mempengaruhi lingkungan yang lebih luas, yakni pada kalangan terpelajar. Kajian-kajian dengan paradigma pelajar berkemajuan akan dapat memberikan dampak transformatif kolektif yang lebih luas bilamana hasil-hasil kajian ini selalu dipublikasikan dan disosialisasikan ke tengah masyarakat dengan cara yang sistematis dan terencana dengan baik.

- Designed by Azaki Khoirudin -